Po výbere nehnuteľnosti

  • 1. podpis rezervačnej zmluvy – skladá sa záloha 5.000 EUR (vlastné zdroje),
  • 2. podpis KZ a Zmluvy o dielo – postupné financovanie aj formou hypotékarneho úveru alebo vlastnými zdrojmi.

Hypotékarny úver

Hypotékarny úver Vám vieme zabezpečiť cez nášho špecialistu. Nie je jedno, či kupujete hotovú alebo rozostavanú stavbu. Preto je podstatné sa poradiť so špecialistom pre správny postup a vhodnú banku. Napr. ak je stavba rozostavaná je treba žiadať úver na rozostavanú stavbu a pod.

Kontakt

Hypotékarny špecialista tel.: 0904 755 647, 0908 755 647.